Dlaczego szczury są groźne dla człowieka?

Szczury przegryzają kable, co może skutkować pożarem oraz niszczą przewody wodno-kanalizacyjne doprowadzając do zalania mieszkania. Mogą podgryzać fundamenty i ściany powodując konieczność wykonywania kosztownych remontów

 

Jednak największym zagrożeniem ze strony szczurów są przenoszone przez nie choroby, takie jak:

  • Gorączka szczurza – można się zarazić poprzez ugryzienie, często objawia się wymiotami, wysypką i bólami stawów. Nieleczona prowadzi do powikłań lub nawet śmierci.
  • Dżuma – objawia się gorączką, dreszczami i kaszlem oraz ropiejącymi węzłami chłonnymi. Połowa zarażonych umiera, a zarazić można się poprzez ukłucie przez pchłę bytującą na szczurze.
  • Tyfus – choroba przenoszona poprzez ugryzienie szczura. Objawia się gorączką i plamistą wysypką oraz zaburzeniami świadomości.
  • Tularemia – chorobą można zarazić się poprzez ugryzienie oraz wdychanie kurzu, jeśli w pomieszczeniu znajdują się odchody szczura. Typowe objawy to gorączka, wysypka i owrzodzenia.
  • Leptospiroza – zarazki leptospirozy mogą znajdować się na żywności nadgryzionej przez szczury oraz w glebie zanieczyszczonej ich moczem. Choroba objawia się bólem oczu i światłowstrętem. Nieleczona może prowadzić do śmierci.

Oprócz tego szczury przenoszą pasożyty, najczęściej glisty i włośnice. Mogą także powodować zatrucia pokarmowe szczególnie groźne dla dzieci i osób starszych.

Jak pozbyć się szczurów?

Najskuteczniejszym sposobem usunięcia szkodników z budynku jest deratyzacja, czyli zwalczanie metodami biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi. Jedną z metod deratyzacji jest rozstawienie pułapek sprężynowych lub żywiołownych. Często stosuje się także środki chemiczne pod warunkiem, że nie istnieje ryzyko skażenia żywności lub zatrucia zwierząt i ludzi. Odpowiednie stężenie powoduje bezbolesną śmierć zwierzęcia, a zatem szkodniki unieszkodliwiane są w humanitarny sposób.