Deratyzacja

Nasza firma wykonuje deratyzację w okolicach Bełchatowa, Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego. Dysponujemy odpowiednim zapleczem technicznym, doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą, dzięki temu zapewniamy najwyższą jakość i bezpieczeństwo realizowanych usług. Odpowiednio przeprowadzona deratyzacja skutecznie ogranicza ryzyko związane z pojawieniem się zagrożeń biologicznych dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt.

Do głównych chorób przenoszonych przez szczury i myszy należy tyfus mysi przenoszony przez kleszcze i roztocza, które są pasożytami szczurów; leptospiroza, przenoszona przez bakterie obecne we krwi i moczu zakażonych szczurów, oraz niesławna zaraza, która w średniowieczu spowodowała śmierć 25 milionów ludzi w samej Europie. Szczury są także nosicielami mikroorganizmów powodujących dur brzuszny, czerwonkę i wściekliznę.

 

Na czym polega deratyzacja?

Deratyzacja to zabieg polegający na skutecznym zwalczeniu gryzoni – głównie myszy i szczurów. Te zwierzęta mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka, gdyż przyczyniają się do rozprzestrzeniania groźnych chorób zakaźnych. Co więcej, szczury często powodują poważne szkody gospodarcze – zwłaszcza w magazynach spożywczych i spiżarniach. Deratyzacja chroni mieszkańców przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem żywności i surowców gromadzonych np. w piwnicy.

Rozwój gryzoni jest niebezpieczny również dla sprzętu i maszyn produkcyjnych. Szczury potrafią między innymi uszkodzić instalacje elektryczne, teletechniczne, wodociągowe i kanalizacyjne. Stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa konstrukcji obiektów mieszkalnych i pozostałych budynków. Deratyzacja jest obowiązkowa w obiektach takich jak: zakłady produkcji żywności, budynki wielorodzinne podpiwniczone, obiekty handlowe przemysłu spożywczego, gospodarstwa rolne i hodowlane, szpitale, obiekty zbiorowego wyżywienia.

Zobacz również: dezynsekcja

 

nadgryziony kabel

mysz w szafceJak wygląda deratyzacja?

Deratyzacja jest przeprowadzana przy użyciu środków chemicznych oraz fizycznych. Zdarza się, że w uzasadnionych przypadkach konieczne będzie użycie urządzeń mechanicznych, by zwiększyć skuteczność zwalczania gryzoni w niektórych obiektach. Wśród nich można wyróżnić między innymi pułapki krepujące i pułapki z siatką. Z kolei na zewnątrz budynków można zastosować np. karmniki deratyzacyjne.

Prewencja jest istotnym czynnikiem w procesie ochrony obiektu przed gryzoniami. Ewentualne nieszczelności pomieszczeń, ścian, drzwi, okien, otworów technologicznych należy natychmiast naprawić. Nawet drobne nieszczelności od 5 mm pozwalają małym gryzoniom dostać się do wnętrza budynków.

Wszystkie wejścia do obiektów powinny być dokładnie zamknięte i uszczelnione. Otwory kanalizacyjne i drenażowe należy zabezpieczyć kratkami. Niezbędne jest również odpowiednie utrzymanie terenu wokół obiektu. W okolicy obiektu należy skrócić trawę i przyciąć krzewy. Właściwa pielęgnacja zieleni eliminuje naturalne skrytki gryzoni i ogranicza dostęp do źródeł wody.

Wszelkie odpady, w tym komunalne i poprodukcyjne, w szczególności przy produkcji żywności, należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Pojemniki należy regularnie opróżniać, czyścić i dezynfekować. ECO-TECH projektuje i dostarcza systemy monitoringu i kontroli gryzoni.

Usługa eksterminacji gryzoni oferowana przez firmę ECO-TECH przewiduje całkowitą eliminację infestacji myszy i szczurów oraz ciągłe monitorowanie w czasie. Jedna interwencjia w celu usunięcia gryzoni może nie być skuteczna, obiekt musi być monitorowany aby zapobiec nowym infestacjom myszy i szczurów. Zwalczanie gryzoni jest zalecane zarówno w obiektach prywatnych, jak i publicznych, a najlepsze metody idziałania są oceniane dla każdego obiektu indywidualnie.

W każdym miejscu zostanie zbadana najlepsza metoda jakiej można użyć aby wyeliminować szkodniki, możliwie najmniej inwazyjna i maksymalnie przestrzegająca wszystkich warunków i przepisów.