Deratyzacja – Bełchatów

Zajmujemy się deratyzacją w Bełchatowie i okolicy. Usługa ta ogranicza ryzyko związane z zagrożeniami biologicznymi dla zdrowia ludzi i hodowli zwierząt. Polega na działaniu, które ma na celu zwalczanie wszelkiego rodzaju gryzoni, takich jak myszy czy szczury. Gryzonie stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Szczury i myszy przyczyniają się do rozprzestrzeniania niebezpiecznych chorób zakaźnych. Powodują też szkody gospodarcze, zanieczyszczając i uszkadzając żywność i surowce.

Gryzonie potrafią uszkodzić drogi sprzęt i maszyny produkcyjne. Ich bytowanie może spowodować poważne uszkodzenia instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz konstrukcji budynków. Deratyzacja wykonywana jest przy użyciu środków chemicznych lub fizycznych. Podczas zabiegów deratyzacyjnych w obiektach do zwalczania gryzoni najczęściej stosuje się urządzenia mechaniczne, takie jak pułapki krępujące i pułapki z siatką. Na zewnątrz budynków stosuje się karmniki deratyzacyjne.

Zabieg deratyzacyjny jest obowiązkowy w następujących obiektach:

  • zakłady produkcji i przetwórstwa żywności,
  • budynki wielorodzinne podpiwniczone,
  • restauracje,
  • obiekty handlowe przemysłu spożywczego,
  • magazyny żywności i upraw,
  • gospodarstwa rolne i hodowlane,
  • szpitale, hotele, internaty, internaty, obiekty zbiorowego żywienia,
  • wolnostojące wiaty i pomieszczenia gospodarcze należące do zabudowy wielorodzinnej,
  • obiekty w których prowadzona jest działalność polegająca na zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów,
  • sieci kanalizacyjne.

 

nadgryziony kabel

mysz w szafce

Jak chronić obiekt przed gryzoniami?

Prewencja jest istotnym czynnikiem w procesie ochrony obiektu przed gryzoniami. Ewentualne nieszczelności pomieszczeń, ścian, drzwi, okien, otworów technologicznych należy natychmiast naprawić. Nawet drobne nieszczelności od 5 mm pozwalają małym gryzoniom dostać się do wnętrza budynków. Wszystkie wejścia do obiektów powinny być dokładnie zamknięte i uszczelnione. Otwory kanalizacyjne i drenażowe należy zabezpieczyć kratkami. Niezbędne jest również odpowiednie utrzymanie terenu wokół obiektu. W okolicy obiektu należy skrócić trawę i przyciąć krzewy. Właściwa pielęgnacja zieleni eliminuje naturalne skrytki gryzoni i ogranicza dostęp do źródeł wody.

Wszelkie odpady, w tym komunalne i poprodukcyjne, w szczególności przy produkcji żywności, należy przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Pojemniki należy regularnie opróżniać, czyścić i dezynfekować. ECO-TECH projektuje i dostarcza systemy monitoringu i kontroli gryzoni. Usługa eksterminacji gryzoni oferowana przez firmę ECO-TECH przewiduje całkowitą eliminację infestacji myszy i szczurów oraz ciągłe monitorowanie w czasie.

Jedna interwencja w celu usunięcia gryzoni może nie być skuteczna, obiekt musi być monitorowany, aby zapobiec nowym infestacjom myszy i szczurów. Deratyzacja jest zalecana zarówno w obiektach prywatnych, jak i publicznych, a najlepsze metody działania są oceniane dla każdego obiektu indywidualnie. W każdym miejscu zostanie zbadana najlepsza metoda, jakiej można użyć, aby wyeliminować szkodniki, możliwie najmniej inwazyjna i maksymalnie przestrzegająca wszystkich warunków i przepisów. Jeśli w obiekcie stwierdzona została obecność szczurów, warto rozważyć zamówienie usługi dezynfekcji, podczas której pomieszczenia zostaną dokładnie oczyszczone w celu wyeliminowania drobnoustrojów chorobotwórczych, które mogły zostać przeniesione do budynku przez gryzonie.

 

Co warto wiedzieć o zwalczaniu gryzoni?

Zwalczanie gryzoni uniemożliwia kolonizację danego obszaru lub środowiska. Nigdy nie może zapobiec tymczasowemu przechodzeniu gryzoni na danym terenie, nawet jeśli jest odpowiednio i regularnie kontrolowany. Pierwszym ważnym krokiem w kierunku zapobiegania inwazji jest stan kontrolowanego obiektu. Nasza firma udzieli Ci wszelkich porad, których potrzebujesz, aby utrudnić penetrację lokalu gryzoniom i uczynić program kontroli gryzoni jeszcze skuteczniejszym.

Powodem, dla którego nie widzisz więcej gryzoni, jest właśnie fakt, że przeprowadzana jest okresowa kontrola. Zakończenie służby w krótkim czasie spowoduje, że gryzonie z zewnątrz ponownie zasiedlają tereny opuszczone przez byłą kolonię, niwecząc wszelkie wysiłki podejmowane w celu rozwiązania problemu. Stała obsługa ma na celu zapobieganie pogorszeniu występujących warunków.

Do głównych chorób przenoszonych przez szczury i myszy należy tyfus mysi przenoszony przez kleszcze i roztocza, które są pasożytami szczurów; leptospiroza, przenoszona przez bakterie obecne we krwi i moczu zakażonych szczurów, oraz niesławna zaraza, która w średniowieczu spowodowała śmierć 25 milionów ludzi w samej Europie. Szczury są także nosicielami mikroorganizmów powodujących dur brzuszny, czerwonkę i wściekliznę.

 

Odszczurzanie – dlaczego warto je zlecić profesjonalistom?

Coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z naszej usługi odszczurzania. W Bełchatowie i okolicy rocznie przeprowadzamy setki deratyzacji w domach jednorodzinnych, mieszkaniach, biurach, zakładach przemysłowych i innych obiektach. Jest to związane przede wszystkim z faktem, że większość domowych sposobów odszczurzania jest nieskuteczna. Poza opisanym powyżej zabezpieczeniem technicznym budynku (uszczelnianie okien, drzwi, instalacji), należy rozpoznać konkretny gatunek, który zadomowił się w budynku i pozbawić go warunków bytowych.

Pozbawienie warunków bytowych jest ważnym elementem odszczurzania. Polega na usunięciu wszelkich zakamarków, które mogłyby stanowić kryjówkę gryzoni. Piwnica z surowymi warzywami i owocami, wyłamane okno w garażu, niezabezpieczone ocieplenie dachu przyciągają szczury, myszy i inne szkodniki, dlatego muszą być właściwie zabezpieczane. Dotyczy to szczególnie miejsc, w których magazynowana jest żywność, zboża i pasze.