Monitoring HACCP Bełchatów

Nasza firma przeprowadza kompleksowy monitoring HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) polegający na obsłudze obiektów skoncentrowanej wokół ochrony przestrzeni przed szkodnikami. Wykonujemy rzetelne kontrole zarówno budynków, jak i zainstalowanych urządzeń. W przypadku wystąpienia zagrożenia działamy szybko i zdecydowanie, skutecznie wdrażając działania korygujące. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie deratyzacji i innych usług mających na celu usunięcie szkodników zagrażających zdrowiu człowieka.

Zobacz również: czyszczenie elewacji

Do stosowania zasad HACCP jest zobowiązany każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą związaną z następującymi sektorami przemysłu spożywczego:

  • przetwórstwo,
  • magazynowanie,
  • transport,
  • dystrybucja,
  • produkcja.

 

przeglądane dokumenty

Dzięki systemowi HACCP konsument może zyskać gwarancję, że wybierana żywność jest w pełni bezpieczna dla zdrowia. Warto zatem korzystać z usług monitoringu HACCP, aby zadbać o wizerunek firmy – przyjaznej dla ludzi i środowiska. Tylko w ten sposób można zabezpieczyć produkowaną żywność przed zagrożeniami.

 

Na czym polega monitoring HACCP?

Monitoring HACCP koncentruje się na skutecznej eliminacji potencjalnych punktów krytycznych w trakcie wszystkich etapów produkcji i magazynowania żywności. Opracowywanie systemu kontroli rozpoczyna się przede wszystkim od pełnej identyfikacji ewentualnych niebezpieczeństw, a następnie przechodzi do konkretnego opracowywania sposobów monitorowania działań korygujących wszystkie czynności produkcyjne. Monitoring HACCP często towarzyszy systemom GMP i GHP, związanym z dobrą praktyką produkcyjną oraz higieniczną.

Monitoring HACCP jest obowiązkowy we wszystkich segmentach branży spożywczej. Oznacza to, że kontrola dotyczy nie tylko miejsc, gdzie wytwarzana i przetwarzana jest żywność, ale też linii produkcyjnych, na których tworzone są opakowania i pudełka mające kontakt z żywnością. System powinien być elastyczny, dostosowywany do charakterystyki działalności. Trudno jest określić CCP, czyli „krytyczne punkty” dla wszystkich branż.